• čišćenje zgrada
  ČIŠĆENJE ZGRADA

  Za čist i uređen stambeni prostor i okolinu
  obratite se najboljima

ČIŠĆENJE STAMBENIH I POSLOVNIH ZGRADA

Zbog specifičnosti koje svaka zgrada ima, lista usluga i intenzitet radova se planira u dogovoru sa klijentom.

Ovde možete videti primer liste usluga jedne prosečne zgrade u Beogradu.

LISTA USLUGA ČIŠĆENJA ZGRADE

Sledeće usluge se pružaju jednom nedeljno:
 • Čišćenje stepeništa,
 • Brisanje/pranje stepeništa ravnom krpom,
 • Čišćenje hodnika,
 • Brisanje/pranje hodnika ravnom krpom,
 • Odstranjivanje nepoželjnog reklamnog materijala,
 • Brisanje ulaznih vrata oko brave i kvake,
 • Brisanje poda, vrata i zidova lifta,
 • Skidanje paučine u hodnicima zgrade,
 • Brisanje staklenih površina na ulaznim vratima,
 • Čišćenje ispred ulaza u zgradu,
 • Čišćenje betonirane staze/pojasa oko zgrade,
 • Brisanje rukohvata na stepeništu,
 • Kontrola i zamena sijalica,
 • Prijava (usmeno i pismeno) svakog vidqivog oštećenja Skupštini stanara.
Sledeće usluge se pružaju dva puta godišnje:
 • Čišćenje celog objekta (tzv. generalka),
 • Brisanje /pranje svih lustera i plafonjera u objektu,
 • Brisanje ormara za električnu energiju i hidrante,
 • Detaljno brisanje ograde,
 • Detaljno brisanje poštanskih sandučića,
 • Skidanje nalepnica i reklamnog materijala (po potrebi),
 • Pranje kanti za smeće.

Ova lista je navedena samo kao primer. Listu usluga prilagođavamo vašim potrebama i zahtevima.

NAŠ TIM

CSI Stambeno čini grupa profesionalaca, stručnih i spremnih za poslovne izazove
Tomislav Ranđelović

Profesionalni upravnik

Menadžer upravljanja i održavanja stambenih zgrada

011 / 65 58 666
011 / 65 53 999
tomislav.randjelovic@csiproperty.co.rs
Nikola Jakovljević

Profesionalni upravnik

Menadžer upravljanja i održavanja stambenih zgrada

011 / 65 58 666
011 / 65 53 999
nikola.jakovljevic@csistambeno.rs

LICE ZADUŽENO ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti koji je stupio na snagu u avgustu 2019. godine,
odredili smo lice koje je odgovorno za zaštitu podataka o ličnosti
Anđela Đorđević

Kontakt telefon:

011 655 86 66
zastitapodataka@csistambeno.rs
POZOVITE 011 / 65 58 666