Čija je obaveza održavanje zgrade?

Čija je obaveza održavanje zgrade?

Čija je obaveza održavanje zgrade je najčešće pitanje stanara stambenih zajednica. Da li je čišćenje i održavanje zgrade obaveza koju ima samo upravnik ili se odnosi i na stanare zgrade?

Obavezu da održavaju zgradu imaju svi vlasnici stanova, lokala, garaža i ostalih zajedničkih i posebnih delova koji pripadaju zgradi. Isto tako, svi stanari zgrade su dužni da učestvuju u plaćanju održavanja zgrade. Održavanje zgrade mora da obezbedi funkcionalnost i eliminiše opasnost od štete ili nemogućnosti korišćenja drugih delova zgrade.

Održavanje zgrade se može ugovorom poveriti pravnim licima ili preduzetnicima koji se bave poslovima održavanja zgrade.
Ukoliko vlasnici zgrade ne organizuju održavanje u skladu sa zakonom, lokalna samouprava može da poveri posao organizaciji kojoj je povereno obavljanje poslova od javnog interesa.

Kontaktirajte nas

Prijavite se na naš newsletter

Prijavite se kako bi ste dobijali najnovije informacije iz naše kompanije.

Copyright © 2020 CSI Stambeno