Ko je profesionalni upravnik zgrade?

Ko je profesionalni upravnik zgrade?

Stambena zajednica može u svakom trenutku da se odluči, da za poslove upravljanja angažuje profesionalnog upravnika. Poslovi upravljanja poveravaju se profesionalnom upravniku zaključenjem ugovora između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja.
Ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja zaključuje lice koje za to ovlasti stambena zajednica i zastupnik organizatora profesionalnog upravljanja.

Ko sve može da bude profesionalni upravnik?

Profesionalni upravnik je fizičko lice koje je steklo licencu za obavlјanje poslova upravlјanja zgradom. Da bi stekao kvalifikaciju profesionalnog upravnika neophodno je da ispunjava sledeće uslove:

  1. ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
  2. položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu u skladu sa ovim zakonom;
  3. upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije.

Profesionalni upravnik imenovan u postupku prinudne uprave je lice koje je steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, zaposleno je ili angažovano kod organizatora profesionalnog upravlјanja i izabrano je iz Registra profesionalnih upravnika u postupku uvođenja prinudne uprave stambenoj zajednici koja nije organizovala upravlјanje u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.

Profesionalni upravnik pored poslova upravnika zgrade (aktivnosti kao što su organizovanje održavanja zgrade, odlučivanje o korišćenju finansijskih sredstava i obezbeđivanja korišćenja zgrade, kao i druga pitanja od značaja za upravlјanje zgradom) vrši i sledeće poslove:

  • stara se o održavanju zemlјišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade,
  • prima prijave kvarova ili drugih problema (nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji u zgradi) svakim danom u nedelјi u periodu od 00-24 časa,
  • na osnovu primlјene prijave obaveštava i zahteva preduzimanje odgovarajućih mera od nadležnog organa,
  • evidentira svaku primlјenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i sa drugim podacima ako su poznati (ime i prezime podnosioca prijave, licu koje je uzrokovalo probleme i drugo),
  • obezbeđuje izvršenje radova na hitnim intervencijama,
  • predlaže skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemlјišta na osnovu najmanje tri prikuplјene ponude od lica koja se bave održavanjem zajedničkih delova zgrade i zemlјišta.

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Kontaktirajte nas

Prijavite se na naš newsletter

Prijavite se kako bi ste dobijali najnovije informacije iz naše kompanije.

Copyright © 2020 CSI Stambeno