Šta je registar stambenih zajednica?

Šta je registar stambenih zajednica?

Registar stambenih zajednica je elektronska javna baza podataka i dokumenata u kojoj su sadržani podaci i dokumenta o stambenim zajednicama. Registar sadrži:

  • poslovno ime i adresu stambene zajednice
  • podatak o broju posebnih delova zgrade (broj stanova, garaža van zgrade na katastarskoj parceli na kojoj je zgrada izgrađena, garažnih mesta, garažnih boksova, parking mesta i poslovnih prostora).

Registar stambenih zajednica mora da sadrži sledeća dokumenta:

  • dokaz o upisu posebnog dela zgrade u registar nepokretnosti
  • dokaz o upisu samostalnog dela zgrade u registar nepokretnosti
  • ugovor o upravljanju za zgrade sa manje od pet posebnih delova
  • dokaz o upisu u registar profesionalnih upravnika
  • dokumentaciju na osnovu koje je izvršena registracija
  • ugovor o poveravanju poslova upravljanja ugovor o raspolaganju zajedničkim delovima zgrade.

Kontaktirajte nas

Prijavite se na naš newsletter

Prijavite se kako bi ste dobijali najnovije informacije iz naše kompanije.

Copyright © 2020 CSI Stambeno