Šta je energetska sanacija zgrade?

Šta je energetska sanacija zgrade?

Potrošnja energije u zgradama

Potrošnja energije u zgradama sa starim instalacijama je daleko veća nego u stambenim objektima novije gradnje. Upotreba modernih tehnologija povećava nivo komfora. Međutim, Srbija je daleko od nivoa energetske efikasnosti u Evropskoj Uniji. Podaci govore da se u stambenim zgradama u našoj zemlji troši 3-6 puta više energije nego u zemljama EU.

U Srbiji postoji Pravilnik o energetskoj efikasnost zgrada, mada ovaj akt dopušta minimalne uslove komfora. Postoji mnoštvo načina kako bi se poboljšala efikasnost, a većina uključuje moderne konstrukcije ili rekonstrukcije postojećih instalacija.

Kako povećati energetsku efikasnost?

Kao i kod ostalih radova na stambenoj zgradi, stanari mogu u dogovoru sa profesionalnim upravnikom, iz zajedničkog fonda, finansirati radove na unapređenju energetske efikasnosti. Prva tačka je spoljni omotač zgrade koji treba unaprediti. Temelj, krovovi i izolacija su ključni faktor, a naravno tu su i prozori, vrata, te kvalitet zidova koji ne bi trebalo da propuštaju vazduh ili dozvoljavaju zadržavanje vlage.

Dakle, niz radova može poboljšati energetsku efikasnost. Profesionalni upravnik zgrade će podneti izveštaj u okviru standardnih obaveza i ukoliko se stanari odluče na unapređenje komfora, pronaći firmu koja će zameniti prozore, vrata, instalirati štedljiviju rasvetu, a veći radovi uključuju i građevinske projekte kojima se gubitak energije može gotovo prepoloviti.

Zimi toplije, leti hladnije

Povećanje energetske efikasnosti zgrade možda deluje kao izazov koji iziskuje velika ulaganja. Međutim, tokom godina, ova investicija će se višestruko vratiti unapređenim komforom. Ugradnja prozora i vrata izrađenih od modernih materijala je nešto što se već sprovodi u praksi. Međutim, još bolja efikasnost se može postići unapređenjem sistema hlađenja i grejanja, a takođe i ventilacije. Ovde se prevazilazi puka zamena vazduha, te se pažnja obraća i na čistoću istog, sa što manje štetnih gasova, koji putem ventilacije može dospeti u prostorije usled upotrebe loših materijala.

Zaključak

Na kraju, da definišemo šta se dobija poboljšanjem energetske efikasnosti stambenih zgrada. Ušteda energije kao vid održavanja stambenog kompleksa, umanjiće račune za struju i grejanje, s obzirom na to da se neće rasipati. Nove zgrade već koriste moderne sisteme, ali je nivo materijala i arhitekture i dalje daleko od standarda koji se primenjuju u EU. Problem sa starim zgradama je još veći, pošto sve moraju da budu podvrgnute velikim radovima koji bi unapredili efikasnost objekata.

Kontaktirajte nas

Prijavite se na naš newsletter

Prijavite se kako bi ste dobijali najnovije informacije iz naše kompanije.

Copyright © 2020 CSI Stambeno