Ko učestvuje u plaćanju održavanja zgrade?

Ko učestvuje u plaćanju održavanja zgrade?

Troškove održavanja zgrade plaćaju svi vlasnici stanova Troškove održavanja zgrade ili zajedničkih delova zgrade plaćaju svi vlasnici stanova, lokala, garaža i ostalih posebnih delova zgrade koji joj propadaju u skladu sa zakonom.U troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade i upravljanja zgradom…

 Čija je obaveza održavanje zgrade?

Čija je obaveza održavanje zgrade?

Čija je obaveza održavanje zgrade je najčešće pitanje stanara stambenih zajednica. Da li je čišćenje i održavanje zgrade obaveza koju ima samo upravnik ili se odnosi i na stanare zgrade? Obavezu da održavaju zgradu imaju svi vlasnici stanova, lokala, garaža…

 Šta je prinudna uprava zgrade?

Šta je prinudna uprava zgrade?

Poslovi upravljanja se mogu poveriti prinudnom upravniku (prinudna uprava) u slučaju da stambena zajednica nije prijavljena u skladu sa Članom 18. Zakona, ili u slučaju da po isteku mandata upravnika nije izabran novi. Šta je prinudna uprava i kada se…

 Kako se bira profesionalni upravnik zgrade?

Kako se bira profesionalni upravnik zgrade?

Profesionalni upravnik zgrade je dužan da vrši poslove upravljanja zgrade koje su mu poverene odlukom stambene zajednice. Stambena zajednica na Skupštini u svakom trenutku može odlučiti da za poslove upravljanja angažuje profesionalnog upravnika ili odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave…

Kontaktirajte nas

Prijavite se na naš newsletter

Prijavite se kako bi ste dobijali najnovije informacije iz naše kompanije.

Copyright © 2020 CSI Stambeno