Ko je profesionalni upravnik zgrade?

Ko je profesionalni upravnik zgrade?

Stambena zajednica može u svakom trenutku da se odluči, da za poslove upravljanja angažuje profesionalnog upravnika. Poslovi upravljanja poveravaju se profesionalnom upravniku zaključenjem ugovora između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja.Ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja zaključuje lice koje za…

 Koje su nadležnosti Skupštine stambene zajednice?

Koje su nadležnosti Skupštine stambene zajednice?

Funkcionisanje i nadležnosti Skupštine stambene zajednice uređeni su Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada ( Službeni glasnik RS br. 104/2016 i 9/2020. – dr zakon) . Prilikom formiranja Skupštine stambene zajednice, stambene zajedice je dužna da održi prvu sednicu skupštine na kojoj…

 Ko upravlja stambenom zajednicom?

Ko upravlja stambenom zajednicom?

Ko upravlja stambenom zajednicom i koje su njihove obaveze? Mnogi stanari ne znaju ko upravlja stambenom zajednicom i koje sve obaveze ti organi moraju da izvršavaju kako bi stambena zajednica odlično funkcionisala. Organi zaduženi za upravljanje su: Skupština stambene zajednice…

 Kako se organizuje rad stambene zajednice?

Kako se organizuje rad stambene zajednice?

Rad stambene zajednice određen je u članu 40 zakona o organima stambenih zajednica i njihovog formiranja. Prema članu, svaka stambena zajednica mora da ima organ skupštine i upravnika.Formiranje odbora, komisije i drugih tela obavlja skupština stambene zajednice, a njihov sastav,…

 Šta je registar stambenih zajednica?

Šta je registar stambenih zajednica?

Registar stambenih zajednica je elektronska javna baza podataka i dokumenata u kojoj su sadržani podaci i dokumenta o stambenim zajednicama. Registar sadrži: poslovno ime i adresu stambene zajednice podatak o broju posebnih delova zgrade (broj stanova, garaža van zgrade na…

 Šta je stambena zajednica?

Šta je stambena zajednica?

Stambena zajednica je organizacija svih vlasnika posebnih delova (stan, poslovni prostor, garaža, garažno mesto ili garažni boks) stambene ili stambeno-poslovne zgrade. Kada stiče svojstvo pravnog lica? Stambena zajednica stiče status pravnog lica trenutkom kada najmanje dva lica postanu vlasnici na…

Kontaktirajte nas

Prijavite se na naš newsletter

Prijavite se kako bi ste dobijali najnovije informacije iz naše kompanije.

Copyright © 2020 CSI Stambeno