Šta je prinudna uprava zgrade?

Šta je prinudna uprava zgrade?

Poslovi upravljanja se mogu poveriti prinudnom upravniku (prinudna uprava) u slučaju da stambena zajednica nije prijavljena u skladu sa Članom 18. Zakona, ili u slučaju da po isteku mandata upravnika nije izabran novi. Šta je prinudna uprava i kada se…

 Kako se bira profesionalni upravnik zgrade?

Kako se bira profesionalni upravnik zgrade?

Profesionalni upravnik zgrade je dužan da vrši poslove upravljanja zgrade koje su mu poverene odlukom stambene zajednice. Stambena zajednica na Skupštini u svakom trenutku može odlučiti da za poslove upravljanja angažuje profesionalnog upravnika ili odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave…

 Ko je profesionalni upravnik zgrade?

Ko je profesionalni upravnik zgrade?

Stambena zajednica može u svakom trenutku da se odluči, da za poslove upravljanja angažuje profesionalnog upravnika. Poslovi upravljanja poveravaju se profesionalnom upravniku zaključenjem ugovora između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja.Ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja zaključuje lice koje za…

Kontaktirajte nas

Prijavite se na naš newsletter

Prijavite se kako bi ste dobijali najnovije informacije iz naše kompanije.

Copyright © 2020 CSI Stambeno