PROFESIONALNO UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA

Obezbedite sebi sigurnost, angažujte profesionalnog upravnika zgrade

Popunite formular

Novim Zakonom koji se odnosi na stanovanje, održavanje i upravljanje stambenim zgradama, koji je naša zemlja uvela radi uspostavljanja reda u stambenim zgradama, a posebno u održavanju stambenih zajednica, trebala bi da dovede do poboljšanja stanja i kvaliteta života u stambenim zajednicama.

Kompetentnost, znanje, volja i vreme dosadašnjih predsednika Skupština zgrada bila je diskutabilna. Zgrade su neretko bile zapuštene, prostor u njima i oko njih neuređen a na kućni red se retko ko i obazirao.

Uvođenjem novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada pružena je mogućnost da stanari među sobom izaberu upravnika zgrade, a mogu da izaberu i profesionalnog upravnika sa liste koju odobrava Privredna komora Srbije. Izborom druge opcije, sigurni ste da dobijate stručnu, obučenu osobu, spremnu za rešavanje problema samostalno i angažovanjem trećih lica.

CSI Stambeno pruža usluge profesionalnog upravljanja zgradama.

Administrativni poslovi

 • Osnivanje stambene zajednice (ukoliko nije osnovana), izrada pečata, pribavljanje PIB-a i matičnog broja stambene zajednice.
 • Otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci.
 • Zastupanje i predstavljanje stambene zajednice.
 • Upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica.
 • Podnošenje prijave za registraciju Pravila vlasnika.
 • Popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i njihovo označavanje, uspostavljanje i vođenje evidencije o vlasnicima posebnih delova, i licima kojima su zajednički ili posebni delovi izdati u zakup, izvršava odluke stambene zajednice.
 • Priprema i zaključivanje ugovora za održavanje higijene, lifta i dr.
 • Nadzor nad radom osoblja (domar, čistačica i dr).
 • Informisanje stanara i sačinjavanje izveštaja.

Finansijski poslovi

 • Raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, a na osnovu odluke skupštine stambene zajednice.
 • Vođenje evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice.
 • Priprema budžeta i njegovog raspoređivanja po stavkama.
 • Naplata dogovorenog iznosa za upravljanje i održavanje stambene zgrade.
 • Priprema, štampa i dostavljanje uplatnica stanarima zgrade u poštanske sandučiće.
 • Prinudna naplata potraživanja stambene zajednice.
 • Izrada završnog računa i podnošenje poreske prijave stambene zajednice u slučaju da ista ostvaruje prihod po osnovu rentiranja zajedničkih delova.

Tehnički poslovi

 • Realizacija godišnjeg programa održavanja.
 • Organizacija radova na tekućem i investicionom održavanju.
 • Organizacija radova na hitnim intervencijama.
 • Briga o kućnom redu.
 • Podrška svim zajedničkim aktivnostima stanara stambene zajednice.
 • Obnova i unapređenje kvaliteta  imovine stambene zajednice.

Kontrola rada upravnika zgrade

Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, profesionalni upravnik je dužan da podnosi izveštaj o svom radu stambenoj zajednici najmanje dva puta godišnje ako drugačije nije navedeno ugovorom o njegovom angažovanju.

To praktično onemogućava sakrivanje eventualnih manjkavosti u pogledu upravljanja zgradom. Takođe, on odgovara i svakom vlasniku posebnog, samostalnog dela zgrade, ako zbog propusta u radu isti pretrpi bilo kakvu štetu.

OBEZBEDITE NA VREME PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ZGRADE PO VAŠEM IZBORU.

NEMOJTE ČEKATI DA VAM ODREDE PRINUDNOG UPRAVNIKA

Popunite formular

Kontaktirajte nas

Prijavite se na naš newsletter

Prijavite se kako bi ste dobijali najnovije informacije iz naše kompanije.

Copyright © 2020 CSI Stambeno