Koliko često je neohodno da se čisti zgrada?

Koliko često je neohodno da se čisti zgrada?

Čišćenje stambene zgrade ne obuhvata samo brisanje podova i stepeništa, te skupljanje otpada. Takođe, potrebno je odrediti i koliko često će se održavati higijena u zgradi. Naravno, skupština stanara, u dogovoru sa profesionalnim upravnikom, određuje koji poslovi su potrebni i u kom periodu. Tako, na primer, čišćenje stepeništa i hodnika, brisanje podova, skidanje paučine, ili kontrola sijalica, spadaju u poslove koji se sprovode jednom do dvaput nedeljno. Sa druge strane, detaljno brisanje poštanskih sandučića, ograde, pranje kanti za smeće, i još neki poslovi na čišćenju zgrade se malo ređe obavljaju, na svakih nekoliko meseci.

Koje su standardne usluge koje spadaju u čišćenje zgrade jednom nedeljno?

Jedna od najbitnijih stavki prilikom profesionalnog upravljanja zgradom jeste određivanje firme koja će pružiti najbolju uslugu stambenoj zajednici. Pre stupanja na snagu novog Zakona o stanovanju, stanari su se sami dogovarali o održavanju higijene u zgradi, te plaćanju osobe ili firme zadužene za čišćenje. U slučaju suprotnih stavova, stanari nisu imali obavezu da učestvuju u tom izboru i prikupljanju novca. Sada se usluge čišćenja zgrade plaćaju preko računa koji dostavlja profesionalni upravnik zgrade.

U zavisnosti od firme koja je unajmljena za održavanje higijene, dobijate različite usluge, a od učestalosti potrebe za čišćenjem i veličine zgrade, zavisi i naknada. Neke od standardnih usluga koje se nude su čišćenje stepeništa, hodnika i prilaza zgradi, brisanje ulaznih vrata i prozora, održavanje higijene u liftu, skidanje paučine i bacanje reklamnog materijala i ostalih otpadaka. Skupština stanara određuje koliko često želi da se zgrada čisti.

Periodični poslovi

Osim redovnih poslova na održavanju čistoće, tu su i aktivnosti koje se sprovode ređe. CSI Stambeno dvaput godišnje obavlja generalno čišćenje cele stambene zgrade, koje uključuje i brisanje plafonjera, ormarića za poštu, električnu energiju, hidrante, kao i skidanje nalepnica i reklamnog materijala. Takođe, pranje kanti za smeće u i oko zgrade mogu se prati na svakih nekoliko meseci.

Kontaktirajte nas

Prijavite se na naš newsletter

Prijavite se kako bi ste dobijali najnovije informacije iz naše kompanije.

Copyright © 2020 CSI Stambeno